3. 10. 2018

Automat na vracení zálohovaných PET lahví k vidění poprvé v Liberci, spolu s novou lahví Mattoni Eco s 50% podílem recyklovaného PETu

Při běžeckém závodu Nature Run, který se koná v neděli 7. října 2018 v Liberci, se veřejnosti představí nová lahev přírodní minerální vody Mattoni Eco vyrobená s 50% podílem recyklovaného PETu (tzv. rPET). Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet automat na vracení plastových lahví, běžný například v sousedním Německu.


V den konání závodu na návštěvníky čeká od 9.30 hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše stan Mattoni, který uvnitř a ve svém okolí představí několik aktivit směřujících k zodpovědnému nakládání s použitými PET lahvemi:

- Infografiky vysvětlí principy a význam tzv. depozitního (zálohového) systému na PET lahve. Právě zálohovým systémem lze získávat dostatečné množství kvalitně vytříděných použitých PET lahví, což je nezbytná podmínka pro výrobu nových lahví s podílem recyklovaného PETu.

- Bude zde poprvé předveden plně funkční automat na vracení použitých PET lahví. Po odevzdání jakékoli nezmačkané PET lahve automat vydá stvrzenku (obdobně jako běžný automat na skleněné lahve), za kterou lze v Mattoni stanu získat zdarma novou 0,75l lahev přírodní minerální vody Mattoni Eco vyrobenou s 50% podílem rPETu.

- K vidění zde budou také nové stupně vítězů vyrobené z tzv. PET(b)rick – PET cihel, jež vyvinul ve spolupráci s Karlovarskými minerálními vodami projekt PETMAT, který působí pod Českým vysokým učením technickým v Praze.

Nová lahev Mattoni Eco se nyní vyrábí s 50% podílem rPETu, na její výrobu se tedy spotřebuje o 50 % panenského PET materiálu méně a také se efektivně využije materiál vzniklý recyklací použitých PET lahví. Sportovci se často zajímají nejen o zdraví, ale i čistotu přírody, proto je logickým krokem nabídnout tuto lahev s rPET právě jim,“ přibližuje Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod (KMV).

KMV, do jejichž portfolia Mattoni patří, si uvědomují potřebu řešit otázku zodpovědného nakládání s plastovým odpadem. Proto ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha iniciovaly v lednu 2018 vytvoření pracovní skupiny Zálohujme. Jedním z výstupů její činnosti má být studie, která navrhne možnosti zálohování jednocestných PET lahví, tzv. zálohový neboli depozitní systém.

V třídění odpadu patří Češi k nejlepším v Evropě. Z celkového množství PET lahví uvedených na český trh se jich po vytřídění a recyklaci využije různým způsobem asi 66 %. Musíme ale posílit oběh a opětovné využití materiálu na lokální úrovni. To v praxi znamená nastavení spolupráce mezi domácími výrobci i odpadovými a recyklačními firmami tak, aby se na pultech obchodů začaly co nejdříve objevovat výrobky v obalech, které obsahují co největší podíl recyklátu, ideálně z obalů prodaných v ČR. Jen tak skutečně pomůžeme efektivní recyklaci a rozvoji cirkulární ekonomiky, která se stává klíčovým tématem jak na úrovni EU, tak v Česku. Skvělé proto je, že největší výrobci začali toto téma řešit už nyní a ne až ve chvíli, kdy by zjistili, že druhotné suroviny končí za hranicemi a nejsou k sehnání,“ vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

O Karlovarských minerálních vodách

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V ČR vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku je KMV předním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává 1500 zaměstnanců (před dokončením akvizice tří operací Pepsi v ČR, SR a Maďarsku).

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVodyLInkedIn.

Kontakt pro média

Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF