Zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

Karlovarské minerální vody, a.s.
Horova 3
Karlovy Vary
360 21
IČ: 14706725
DIČ: CZ14706725

Zpracováváme tyto osobní údaje

Osobní údaje vámi zadané skrze online formulář.

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefon (dále jen „osobní údaje“)

Účel a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 10 let.

Zpracovatelé

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam.

 • Poskytovatel hostingu AITOM Digital s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše práva

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • Vznést námitku proti zpracování;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.