Spoločenská zodpovednosť

Dlhodobá udržateľnosť je základom nášho podnikania. Ako rodinná firma si uvedomujeme našu zodpovednosť voči budúcim generáciám. Preto sme za svoje prijali princípy cirkulárnej ekonomiky a chceme, aby nielen naše podnikanie, ale aj celé nápojové odvetvie bolo dlhodobo udržateľné.


Podnikáme zodpovedným spôsobom

Staráme sa o naše pramene a zdroje, aby sme ich v poriadku mohli odovzdať ďalším generáciám.

Cirkulárna ekonomika

Výrobky na jedno použitie si už nemôžeme dovoliť. Budúcnosť patrí cirkulárnej ekonomike.

Ochrana prameňov

Máme zodpovednosť voči okoliu prameňa aj samotnej minerálnej vode. Naše zdroje chránime a neustále monitorujeme.

100% recyklovateľnosť

Všetky obaly, ktoré používame, sú 100% recyklovateľné. Usilujeme sa o mnohonásobnú lokálnu recykláciu.

Zlepšujeme sa

Neustále inovujeme, znižujeme hmotnosť fliaš aj spotrebu elektrickej energie, využívame železničnú dopravu.

Zálohový systém

Vo všetkých krajinách, kde podnikáme, podporujeme zavedenie vratných záloh na PET fľaše a plechovky.

Udržujeme tradície

Podieľame sa na rekonštrukcii historických budov kúpeľov v miestach, kde pramenia naše zdroje. Sprístupňujeme naše dedičstvo verejnosti.

Voda v prírode prirodzene prúdi, cirkuluje. Príroda nepozná veci na jedno použitie ani odpad, všetko je zužitkované, premenené v zdroje. A tak by mala fungovať aj naša ľudská činnosť. Chceme žiť vo svete, kde odpad je zdrojom, kde sa odhodené odpadky neváľajú v prírode, kde energiou neplytváme, ale opakovane ju využívame. Nápojový priemysel má unikátnu príležitosť stať sa plne cirkulárnym. Stačí naštartovať reálnu recykláciu "z fľaše do fľaše", prípadne "z plechovky do plechovky". A môžeme naše 100% recyklovateľné nápojové obaly používať prakticky donekonečna.

Príklady zodpovedného prístupu

Dopravujeme po železnici

Od roku 2012 sme po železnici dopravili už 500 000 paliet nápojov. Ušetrili sme tak 15 000 jázd kamiónov.

Prvá cirkulárna fľaša

Mattoni a online shop Košík.cz vytvorili prvú cirkulárnu zálohovanú fľašu. Je vyrobená z 80% recyklátu a po vrátení z nej bude opäť nová fľaša.

Znižujeme spotrebu elektriny

Za posledných desať rokov sme znížili spotrebu elektrickej energie v závodoch celej skupiny o 11%, a to pri narastajúcich objemoch výroby.

Mattoni múzeum

Rekonštruovali sme prvý fľašovateľ z roku 1873 a prevádzkujeme tu múzeum produkcie minerálnych vôd.


Vážime si tradície a históriu našich značiek. Usilujeme sa o obnovu pamiatkovo chráneného areálu niekdajších kúpeľov v Kyselke, mieste, kde sa zrodila skupina Mattoni 1873. Historické budovy v našom vlastníctve postupne rekonštruujeme a hľadáme pre nich nové uplatnenie - v pavilóne Löschner sme otvorili múzeum minerálnych vôd a vody Mattoni, v opravenom dome Stallburg zase vznikli bytové jednotky.

Podporujeme

Naše značky

Vyrábame tradičné prírodné minerálne a pramenité vody a džúsy, snacky a nealkoholické nápoje svetových značiek.