Mineral water of Balaton Uplands

Pramene prírodnej minerálnej vody Theodora Kékkúti a Theodora Kereki sa nachádzajú v oblasti Káli Basin v najkrajšej oblasti Národného parku Balatonskej vrchoviny. Vďaka čistému, človekom nezasiahnuteľnému, prírodnému prostrediu v okolí prameňov dosahujú tieto prírodné minerálne vody výnimočnú kvalitu.

Prejsť na web Theodora

Naše značky

Vyrábame tradičné prírodné minerálne a pramenité vody a džúsy, snacky a nealkoholické nápoje svetových značiek.