12. 9. 2018

Dobrovolníci zjistí pro projekt ZÁLOHUJME, kolik PET lahví se povaluje v přírodě

Karlovarské minerální vody (KMV) zahajují spolupráci s celostátní úklidovou akcí „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a s pomocí do ní zapojených dobrovolníků v sobotu 15. září při Celosvětovém úklidovém dni zmapují, jaký podíl mezi volně pohozenými odpadky (tzv. littering) tvoří použité PET lahve. Výsledky napoví, jaké množství cenného materiálu nezodpovědní spotřebitelé odhodí bez možnosti jej recyklovat a dále využít, a pomohou pracovní skupině ZÁLOHUJME při výpočtech ekonomické efektivity možného zavedení depozitního systému na PET lahve v ČR.


„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá v celé ČR, a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Jejím srdcem jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů, kteří zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Organizátoři jim k tomu poskytují know-how, pro předem ohlášené velké úklidy na jaře a na podzim také rukavice a pevné pytle na sesbíraný odpad. Letos na jaře se zapojilo 113.000 dobrovolníků ze všech koutů ČR, různých věkových i profesních skupin.

Potenciál této iniciativy nás velmi zaujal. Pracovní skupina ZÁLOHUJME*, jejíž vznik jsme iniciovali v lednu, analyzuje současný stav nakládání s odpady z PET lahví a má navrhnout, jak by se v ČR mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví, které jsou cenným materiálem pro další výrobu a využití. Věříme, že problém litteringu by vyřešilo zavedení zálohového systému na použité PET lahve. Zmapování podílu, který tvoří PET lahve v sesbíraném odpadu, pomůže identifikovat velikost tohoto problému. V přírodě dnes zatím bohužel část PET lahví končí, ačkoli je proveditelné a rozumnější tuto surovinu shromažďovat a znovu využít pro výrobu nových lahví z recyklovaného PETu,“ vysvětluje Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

V sobotu 15. září se iniciativa „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ zapojuje do Celosvětového úklidového dne a na základě spolupráce s KMV instruuje uklízející dobrovolníky, aby jednoduše nahlásili počet PET lahví v nasbíraných odpadcích.

„Naším cílem není jen donekonečna uklízet nepořádek po jiných, lepší je tvorbě nepořádku předcházet nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich může být i zálohový systém na PET lahve, který by významným způsobem snížil množství povalujících se PETek v přírodě. Proto rádi pomůžeme ke zmapování jejich množství v odpadu sesbíraném při úklidových akcích“, říká Radek Janoušek ze spolku „Ukliďme Česko“.

*KMV si uvědomují potřebu řešit otázku rozumného nakládání s plastovým odpadem. Proto ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha vytvořily KMV v lednu 2018 pracovní skupinu ZÁLOHUJME (www.zalohujme.cz). Skupina analyzuje současný stav nakládání s odpady z PET lahví, reálnou míru recyklace a navrhne doporučení, jak by se v České republice mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví, včetně seriózního prozkoumání možnosti zavedení zálohového systému na PET lahve v České republice.

O Karlovarských minerálních vodách

Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků proslulé značky s mezinárodní hodnotou.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V ČR vyrábí KMV vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku je KMV předním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává 1500 zaměstnanců (před dokončením akvizice tří operací Pepsi v ČR, SR a Maďarsku).

KMV se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni, Facebooku @KarlovarskeMineralniVodyLInkedIn.

Kontakt pro média

Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF