20. 4. 2017

Karlovarské minerální vody kupují výrobce značek Pepsi v Bulharsku

Karlovarské minerální vody a.s. (KMV) podepsaly závaznou dohodu o koupi společnosti Quadrant Beverages JSC, která je jedním z předních výrobců a distributorů nealkoholických nápojů v Bulharsku. Transakce podléhá schválení bulharské Komise pro ochranu hospodářské soutěže a očekává se, že bude dokončena v 1. pololetí 2017. Po úspěšné akvizici dvou nejvýznamnějších nápojářských firem v Maďarsku tak KMV vstupují na další trh.


Firma Quadrant Beverages JSC je v Bulharsku oficiálním výrobcem a prodejcem produktů společností PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess), Pepsi-Lipton International (Lipton Ice Tea), Gat Foods (nektary Prisun a nealkoholické nápoje), výrobcem vody Bellissima a oficiálním distributorem energetického nápoje Rockstar. V posledních letech se jí podařilo dokončit řadu provozních a výrobních zlepšení, posílit svoji finanční situaci a vyvinout široký sortiment produktů a portfolio značek uspokojující různorodé potřeby bulharských spotřebitelů.

„Vstupem do Bulharska navazujeme na úspěšnou akvizici Kékkúti Ásványvíz a Szentkirályi Ásványvíz, dvou nejvýznamnějších nápojářských firem v Maďarsku, a pokračujeme v naší strategii rozvoje aktivit na dalších zajímavých zahraničních trzích,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV. „Těší mne, že novou zemí je právě Bulharsko, která má dle mého soudu vyšší potenciál, než je obecně známo, a kde se až dosud české firmy zapojovaly především do dopravní infrastruktury, energetiky a životního prostředí. My jsme experti na minerální vody a v budoucnu chceme přidat k nabídce bulharské společnosti i vodu z místních zdrojů a doplnit portfolio o výrobky na bázi přírodní minerální vody. Současně postupujeme v rámci dlouhodobé dohody s Pepsi o spolupráci na plnění jejích nápojů v některých středoevropských zemích a těšíme se na novou výzvu v podobě prodeje jejích značek,“ komentuje dohodu o koupi Quadrant Beverages JSC Alessandro Pasquale.

Vstupem KMV do maďarské Kékkúti Ásványvíz a Szentkirályi Ásványvíz vznikl největší výrobce balených minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. „I díky našemu know how v oboru se podařilo tyto značky rozvinout, úspěch má zejména maďarská značka Theodora, minerální voda pocházející z oblasti Balatonského jezera. U ní jsme mimo jiné citlivě vyzkoušeli adaptovat českou tradici ochucených vod a v roce 2016 se tato značka poprvé objevila ve třech ochucených variantách. Díky poptávce na trhu v Maďarsku uvažujeme o rozšíření výrobní kapacity,“ říká Alessandro Pasquale.

„Quadrant Beverages JSC je firma dlouhodobě působící na trhu nealkoholických nápojů v Bulharsku. Od jejího vstupu na trh v roce 2007 se nám podařilo posílit obchod, urychlit růst a etablovat se mezi předními nealkoholických nápojů hráčů v Bulharsku. Vstup KMV vnímáme jako novou příležitostí pro růst firmy a další rozvoj na trhu,“ říká Tamir Shabat, generální ředitel Quadrant Beverages JSC.

O Quadrant Beverages JSC

Společnost Quadrant Beverages JSC je jedním z předních výrobců a distributorů nealkoholických nápojů v Bulharsku, která na tamním trhu působí od roku 2007. Firma je v Bulharsku oficiálním výrobcem a prodejcem produktů společností PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7up, Evervess), Pepsi-Lipton International (Lipton Ice Tea), Gat Foods (nektary Prisun a nealkoholické nápoje), výrobcem vody Bellissima a oficiálním distributorem energetického nápoje Rockstar. Úspěšný model Quadrant Beverages je založen na inovacích a kvalitních produktech. Společnost rozšiřuje své portfolio výrobků, které nabízejí spotřebitelům nové chutě zážitky.

O Karlovarských minerálních vodách

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa
a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Profesionální přístup KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV jsou členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti naleznete na našem Twitteru @KMV_Mattoni.

Kontakt pro média

Pavel Novák, mediální zástupce KMV
Telefon: (+420) 724 012 604
E-mail: pavel.novak@amic.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF