22. 3. 2022

Svetový deň vody tento rok vyzdvihuje dôležitosť podzemných vôd

Tento rok oslavujeme 22. marca už po dvadsiaty deviatykrát Svetový deň vody. V tento deň si každoročne celý svet spoločne pripomína dôležitosť vody, bez ktorej by nemohol existovať život.


Tento rok oslavujeme 22. marca už po dvadsiaty deviatykrát Svetový deň vody. V tento deň si každoročne celý svet spoločne pripomína dôležitosť vody, bez ktorej by nemohol existovať život. Kampaň Spojených národov a svetových mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike vody je zameraná na dôležitosť, nenahraditeľnosť, čistotu a ochranu sladkovodných vôd a ich zdrojov, ale aj na šetrenie s vodou. Témou Svetového dňa vody pre rok 2022 je „Podzemná voda – robíme neviditeľné viditeľným“.

Svetový deň vody oslavuje vodu a pričiňuje sa v prijatí opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Hlavným cieľom Svetového dňa vody je podporiť dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja a zabezpečiť, aby do roku 2030 bola zaistená nezávadná voda na pitie a hygienu pre všetkých.
Voda tvorí 75 % všetkého zemského povrchu. Z toho pripadá 97,5 % na slanú vodu morí a oceánov. Sladké vody tak tvoria iba necelé 3%, z ktorých je pre človeka využiteľná približne desatina. Väčšina sladkej vody je totiž viazaná v ľadovcoch. Iba dve percentá nájdeme v povrchových zdrojoch, ako sú rieky či jazerá. Približne tretina je ukrytá mimo nášho dohľadu, priamo pod našimi nohami – v podzemí. Hoci tento skrytý poklad nemôžeme vidieť, je nevyhnutné naň myslieť, pretože vplyv podzemnej vody je viditeľný všade. V skratke sa dá povedať, že bez podzemnej vody by neexistoval život. Je dôležitá pre fungovanie povrchových vodných ekosystémov ako sú mokrade či rieky, ktoré sú podzemnou vodou napájané. Z podzemia navyše pochádza aj veľká časť vody, ktorú používame na pitie, výrobu potravín a mnohé priemyselné procesy.
Podzemná voda sa nachádza vo vodonosných vrstvách, čo sú geologické formácie hornín, pieskov a štrkov, ktoré zadržiavajú značné množstvo vody. Podzemná voda napája pramene, rieky, jazerá a mokrade a presakuje do oceánov. Dopĺňa sa predovšetkým dažďom a snehom presakujúcim do zeme. Týmto spôsobom sa prirodzene filtruje, čistí a zároveň sa obohacuje o minerálne a ďalšie stopové prvky podľa podložia, cez ktoré preteká. Tento proces môže trvať aj desiatky rokov podľa toho, ako hlboko sa voda vsakuje. Voda z menej hlbokých zásobární sa tak môže rýchlejšie obnovovať a je lepšie dostupná. Zároveň je ale náchylnejšia na kontamináciu baktériami, či chemikáliami z hnojív a pesticídov alebo priemyselnej výroby.
Najkvalitnejšou podzemnou vodou je tá, ktorá je uložená hlboko pod povrchom a vďaka vrstvám nepriepustných hornín je chránená pred znečistením. Preto ide o najkvalitnejší nápoj, ktorý si môžeme dopriať.
Podzemné vody sa delia do niekoľkých kategórií – predovšetkým na pramenité a minerálne. Zásadný rozdiel medzi nimi nie je v mineralizácii, ale v preukázateľných fyziologických účinkoch, ktoré minerálne vody majú na ľudský organizmus. Minerálky dopĺňajú telu chýbajúce minerálne látky, ktoré ľudský organizmus potrebuje – napríklad horčík, vápnik, zinok, draslík alebo fluór. V tejto forme sú pre telo lepšie vstrebateľné ako z iných druhov potravín.

Bohatstvo minerálnych vôd

Česká a Slovenská republika sú krajiny bohaté na vodné zdroje. Môžeme si vďaka tomu vybrať, akú vodu budeme piť. Veľkým pokladom sú práve podzemné pramene, ktoré sú skvele chránené pred vonkajšími vplyvmi. Podzemné vody - a hlavne tie minerálne - zamestnávajú aj balneotechničku Ing. Janu Ježkovú, predsedníčku Zväzu minerálnych vôd v Českej republike. Ten okrem iného informuje verejnosť o pôvode prírodných minerálnych zdrojov a ich ochrane. „Minerálne vody sú tým najkvalitnejším a najčistejším nápojom, ktorý si môžeme dopriať. Zdroje minerálnych vôd majú vyhlásené ochranné pásma, kde sú zakázané činnosti, ktoré by mohli ohroziť podzemné zdroje a väčšina z nich sa nachádza v chránených oblastiach. Prírodné minerálne a pramenité vody sú pomocou prísne kontrolovaných a chránených vrtov čerpané z veľkej hĺbky, a sú tak chránené vrstvami horniny proti akémukoľvek znečisteniu. Zo zákona sa táto voda nesmie chemicky upravovať a do fliaš sa tak dostane v pôvodnej špičkovej kvalite,“ vysvetľuje Ing. Ježková.
Pramene minerálnych vôd sa väčšinou nachádzajú v chránených krajinných oblastiach, kde je príroda takmer nedotknutá ľudskou činnosťou. Európski výrobcovia balených prírodných vôd využívajú len 0,02 % z celkových obnoviteľných zásob podzemných vôd, a to iba pre pitný režim, takže sa nimi neplytvá. Zásoba minerálnych vôd v podzemí sa tak spoľahlivo dopĺňa.
Prírodné minerálne vody, ľudovo minerálky, sú veľmi kvalitné a čisté podzemné vody, bez obsahu chemických prídavných látok a dezinfekcií. Ich zloženie zostáva stabilné od hlbinného prameňa až k spotrebiteľovi, sú filtrované prírodou a chémiou nedotknuté.
„Minerálne vody sa líšia svojou mineralizáciou, tzn. majú rôzny obsah rozpustených pevných látok. Vody s nízkou a strednou mineralizáciou do 1 000 mg/l sú vhodné na každodenný pitný režim pre všetky skupiny ľudí. Ich konzumáciu nie je potrebné obmedzovať v čase ani v množstve, netreba ich striedať a nevadia pri žiadnej diéte,“ dodáva Ing. Ježková.
Vody bohaté na minerálne látky sú zase vhodné v letnom období alebo pri športe, kedy treba s tekutinami rýchlo doplniť aj minerálne látky. Medzi prírodnými minerálnymi vodami si môžeme vyberať tie najvhodnejšie s ohľadom nielen na naše chute, ale aj na aktuálny zdravotný stav a životný štýl. Na to slúžia informácie na etikete fľaše. Prírodná minerálna voda predstavuje biokvalitu v pitnom režime a rovnako ako vyhľadávame zdravú stravu, tak by sme mali dbať na kvalitný pitný režim.

Obľúbená minerálka v strednej Európe

Jednou z najznámejších minerálnych vôd v strednej Európe je bezpochyby Mattoni, ktorá v budúcom roku oslávi 150 rokov od vzniku svojej značky. Populárna minerálka s nezameniteľnou chuťou sa rodí v hĺbke 125 až 230 metrov v panenskej prírode pri Karlových Varoch. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hôr jej dáva strednú mineralizáciu s vyváženým pomerom vápnika, horčíka a draslíka na každý deň.
Mattoni prináša tú najkvalitnejšiu vodu pre zdravie ľudí nielen v Česku, ale aj v takmer 20 ďalších krajinách celého sveta, kam svoje produkty vyváža. Značka taktiež dodržiava filozofiu Svetového dňa vody. Už zakladateľ spoločnosti Heinrich Mattoni hovoril, že „ak z krajiny niečo beriem, musím do nej aj niečo vrátiť.“ Spoločnosť Mattoni 1873 stále kráča v jeho šľapajach a snaží sa zlepšovať svoj dopad na životné prostredie. Na Slovensku bola Mattoni 1873 jednou z prvých spoločností, ktoré sa adaptovali na zálohovací systém PET fliaš a plechoviek. Dlhodobo presadzuje princípy udržateľnosti na všetkých úrovniach svojej prevádzky a proaktívne pristupuje k ochrane prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov.

Kontakt pre média
Daniel Detriková, PR konzultant
Neuropea
Telefón: +421 948 323 692
E-mail: detrikova@neuropea.com