31. 10. 2017

TEDxPrague představí projekt PET MAT

Už 4. listopadu se v prostorách Fóra Karlín odehraje další ročník konference TEDxPrague. Společným tématem řečníků je tentokrát „Krásný nový svět“. Má odrážet novou realitu – co ještě nedávno bylo považováno za nemožné, se dnes stává součástí každodenní reality. Na TEDxu vystoupí také vědkyně Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D. s projektem PET MAT řešící přeměnu plastu na unikátní stavební materiál. Tento projekt funguje za podpory společnosti Karlovarské minerální vody jako jedna z jejich CSR aktivit.


Konference TEDx mají přísnou formu. Představí se zde 15 řečníků z různých oborů, kteří ukáží proměny světa v rozličných tématech. Každý řečník zde přednáší maximálně 18 minut, všechny přednášky se odehrávají v rychlém sledu za sebou a případná diskuze je možná až neformálně v kuloárech.

O možnostech zpracování plastu na TEDexPrague pohovoří architektka a vedoucí projektu PETMAT Kateřina Nováková. Ta se (v tomto převážně mužském prostředí) podle principů cirkulární ekonomiky zasadila o převratnou výrobu stavebního materiálu z plastu. „Společnost dlouhodobě řeší, co s plastem, proto jsem se rozhodla na tento materiál nahlížet ne jako na odpad, ale v duchu cirkulární ekonomiky jako na zdroj – v tomto případě jako na stavební materiál. Díky finanční podpoře Karlovarských minerálních vod, které tento projekt od počátku financují, jsme byli schopni vyvinout plastovou cihlu, tzv. PET(b)rick,“ říká Kateřina Nováková. Pro PET našla i další způsob využití – PETMAT jako jediný v Česku využívá pro 3 D tisk PET recyklát.

Nováková poskytne příležitost zúčastněným, aby si PET(b)rick sami vyzkoušeli. „Účastníky konference bych chtěla do našeho projektu na chvíli zapojit, proto jsem si pro ně připravila malou experimentální stavbu, ve které budou právě plastové cihly prakticky použity,“ dodává Nováková. Dodejme, že rozdávané PETbricks budou naplněny minerální vodou z portfolia KMV, aby připomněly podporu byznys sféry čistě vědeckému a experimentálnímu projektu.

Témata konference jsou velmi rozmanitá. Kromě technologického vývoje se zde budou probírat i palčivé problémy dnešní doby týkající se například migrační krize, válečných konfliktů či nových forem školství.

TEDx konference jsou populární po celém světě a záznamy jednotlivých vystoupení lze přehrát na Youtube.

⃰ Cirkulární ekonomika je definována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Bere si inspiraci z přírodních ekosystémů, které jsou založeny na dokonalých a přirozených cyklech organických živin.

Základní principy CE:

 • Čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů
 • Zajištění cirkulace materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu
 • Navrhování produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje

Co je TEDx

Celosvětové každoročně pořádané konference, na které se představují řečníci z různých oborů. TEDx vznikl na platformě známých TED konferencí, které vznikly již roku 1984 ve Spojených státech. Od roku 2009 byla vytvořená bezplatná licence pro pořádání lokálních konferencí TEDx. Jejich název je pak vždy doplněn o místo pořádání.

O TEDx

 • Přednášky 15 řečníků
 • Každá konference je zastřešena společným tématem
 • Bezplatná licence od r. 2009 na pořádání lokálních konferencí
 • Lokální konference jsou doplněna o místo pořádání (TEDxPrague, TEDxBrussel)
 • Od r. 2006 se záznam ze všech konferencí zveřejňuje na Youtube
 • Další samostatné konference TEDxWomen a Youth@TEDx
 • Podstatou vystoupení je neformálnost
 • Přednášky jsou omezeny přísným časovým limitem (max. 18 min)

O projektu PETMAT z.ú.

Projekt PETMAT byl zahájen 1. července 2014 na Fakultě architektury ČVUT v Praze za podpory Karlovarských minerálních vod. Tým vědců, architektů a designéru pracoval na sekundárním využití plastu v architektuře v podobě vývoje cihly z recyklátu PET. Průmyslový vzor plastové cihly PET(b)rick byl registrován v únoru 2015, v květnu 2016 vývojový tým obdržel potvrzení o udělení patentu. Z PETbrick je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Na EXPO 2015 v Miláně byly v českém pavilonu vystaveny prototypy 17 laviček z PETu. Kromě laviček z PETu byl významným počinem týmu vánoční strom z PET lahví, tzv. PET tree, který v minulém roce rozzářil prostory u Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Byl sestaven z pletiva, lanek a 12000 PET lahví, čímž upozornil na význam plastu, jeho využití a možnosti recyklace.

Více na www.petmat.cz

Tisková zpráva ve formátu PDF